Nieruchomości

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW KZ1W/00019801/9

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim Marek Gil na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-01-2020r. o godz. 13:00 w Sądzie Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim I Wydział Cywilny przy ul. Sądowej 2 w sali 16 odbędzie się
pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej wolnostojącym budynkiem mieszkalnym oraz dwoma budynkami gospodarczymi w jednym ciągu zabudowy o pow. 630m2, oznaczona numerem działki 159/10,
należącej do dłużnika: Waldemara Wojciechowskiego,
położonej: 63-400 Ostrów Wlkp., ul. Konopnickiej 23,
dla której Sąd Rejonowy w Ostrowie Wlkp. V Wydział Ksiag Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KZ1W/00019801/9
Suma oszacowania wynosi 368 537,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 276 402,75zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 36 853,70zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Kaliszu 58 1020 2212 0000 5202 0333 1519 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW KZ1W/00082926/3

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim Marek Gil na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 23-01-2020r. o godz. 14:00 w Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim I Wydział Cywilny 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Sądowa 2 odbędzie się

druga licytacja 1/6 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej 1/6 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wolnostojącym o pow. użytkowej 83,57m2
należącej do dłużnika, położonej: 63-400 Ostrów Wlkp., ul. Gen. Chrzanowskiego 18,
dla której Sąd Rejonowy w Ostrowie Wlkp. V Wydział Ksiag Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KZ1W/00082926/3
Suma oszacowania wynosi 53 331,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 35 554,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 333,10zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
PKO BP SA Oddział 1 w Kaliszu 58 1020 2212 0000 5202 0333 1519 najpóźniej 3 dni przed licytacją.

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW KZ1W/00012009/8

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim Marek Gil na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-01-2020r. o godz. 13:00 w Sądzie Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim I Wydział Cywilny przy ul. Sądowej 2 w sali 16 odbędzie się
druga licytacja 1/3 niewydzielonej części nieruchomości stanowiacej nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem wolnostojącym jednorodzinnym oraz trzema budynkami gospodarczymi położonymi na działce nr 61/1 o powierzchni 1494m2
należącej do dłużnika: Brunon Waldemar Podgórski
położonej: 63-400 Ostrów Wielkopolski, Gorzyce Wielkie, przy u. Północnej 11
dla której Sąd Rejonowy w Ostrowie Wlkp. V Wydział Ksiag Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KZ1W/00012009/8
Suma oszacowania wynosi 25 966,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 17 310,67zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 596,60zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Kaliszu 58 1020 2212 0000 5202 0333 1519 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim Marek Gil na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-01-2020r. o godz. 14:00 w Sądzie Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim I Wydział Cywilny przy ul. Sądowej 2 w sali 16 odbędzie się
pierwsza licytacja 1/2 niewydzielonej części nieruchomości- ograniczonego prawa rzeczowego w postaci spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego o pow. użytkowej 64,70m2 składającego się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i WC,
należącego do dłużnika: Elżbiety Chatian,
położonego: 63-400 Ostrów Wlkp., przy ul. Komuny Paryskiej 27C/8,
wpisanego w rejestrze lokali własnościowych Ostrowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (Adres spółdzielni: 63-400 Ostrów Wlkp. ul. Wrocławska 100), dla którego nie została sporządzona księga wieczysta.
Suma oszacowania wynosi 103 639,50zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 77 729,63zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 363,95zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Kaliszu 58 1020 2212 0000 5202 0333 1519 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW KZ1W/00057467/3

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim Marek Gil na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-02-2020r. o godz. 14:00 w Sądzie Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim I Wydział Cywilny przy ul. Sądowej 2 w sali 16 odbędzie się
pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej wolnostojącym parterowym i niepodpiwniczonym budynkiem mieszkalnym oraz z cześcią gospodarczą, o pow. działki 1054m2, oznaczonej numerem działki 35/2
należącej do dłużnika: Krzysztofa Lis, Iwony Lis
położonej: 63-400 Ostrów Wlkp., przy ul. Przymiejskiej 54,
dla której Sąd Rejonowy w Ostrowie Wlkp. V Wydział Ksiag Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KZ1W/00057467/3.
Suma oszacowania wynosi 329 765,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 247 323,75zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 32 976,50zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Kaliszu 58 1020 2212 0000 5202 0333 1519 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.