Nieruchomości

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW KZ1W/00085719/0

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim Marek Gil na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-02-2020r. o godz. 13:00 w Sądzie Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim I Wydział Cywilny przy ul. Sądowej 2 w sali 16 odbędzie się
pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej, zabudowanej wolnostojącym budynkiem mieszkalnym o pow. działki 217m2 , oznaczonej numerem działki 646/1,
należącej do dłużnika: Sebastiana Chlebowskiego,
położonej: 63-460 Biskupice Ołoboczne, przy ul. Ostrowskiej 8,
dla której Sąd Rejonowy w Ostrowie Wlkp. V Wydział Ksiag Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KZ1W/00085719/0 [NKW: KZ1W/00085719/0]
Suma oszacowania wynosi 46 026,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 34 519,50zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 602,60zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Kaliszu 58 1020 2212 0000 5202 0333 1519 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW KZ1W/00016010/6

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim Marek Gil na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-02-2020r. o godz. 14:00 w Sądzie Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim I Wydział Cywilny przy ul. Sądowej 2 w sali 16 odbędzie się
druga licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej wolnostojącym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. około 80,00m2 oraz budynkiem gospodarczym o pow. około 70,00m2, o pow. działki 800m2, oznaczonej numerem 1031,
należącej do dłużnika: Mariana Lużyńskiego, Lidii Lużyńskiej,
położonej: 63-435 Sośnie, Bogdaj 19,
dla której Sąd Rejonowy w Ostrowie Wlkp. V Wydział Ksiag Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KZ1W/00016010/6 [NKW: KZ1W/00016010/6]
Suma oszacowania wynosi 157 488,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 104 992,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 748,80zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Kaliszu 58 1020 2212 0000 5202 0333 1519 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW KZ1W/00035090/9

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim Marek Gil na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-03-2020r. o godz. 13:00 w Sądzie Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim I Wydział Cywilny przy ul. Sądowej 2 w sali 16 odbędzie się
pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej wolnostojącym budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 246,68m2, w tym pow. garażu w bryle budynku o pow. 20,80m2 oraz dwoma budynkami gospodarczymi, składającej się z działki nr 4/15 o pow. 0,0636 ha
należącej do dłużnika: Jolanty Mikołajczak
położonej: 63-400 Ostrów Wlkp., przy ul. Gwarnej 12,
dla której Sąd Rejonowy w Ostrowie Wlkp. V Wydział Ksiag Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KZ1W/00035090/9 [NKW: KZ1W/00035090/9]
Suma oszacowania wynosi 244 810,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 183 607,50zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24 481,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Kaliszu 58 1020 2212 0000 5202 0333 1519 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW KZ1W/00007172/3

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim Marek Gil na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-03-2020r. o godz. 14:00 w Sądzie Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim I Wydział Cywilny przy ul. Sądowej 2 w sali 6 odbędzie się
druga licytacja nieruchomości lokalowej nr 1 składającej się z 4 pokoi, kuchni, łazienki i korytarza o pow. użytkowej 82,14m2 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali wynoszącym 1/2 części.
należącej do dłużnika: Wiesława Kierzek
położonej: 63-400 Ostrów Wlkp., ul. Wrocławska 130/1,
dla której Sąd Rejonowy w Ostrowie Wlkp. V Wydział Ksiag Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KZ1W/00007172/3 [NKW: KZ1W/00007172/3]
Suma oszacowania wynosi 157 093,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 104 728,67zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 709,30zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Kaliszu 58 1020 2212 0000 5202 0333 1519 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.