Ruchomości

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim Marek Gil podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-03-2020r. o godz. 10:00 w lokalu: 63-460 Nowe Skalmierzyce, Głóski 14 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
____________________________________________________________________________________________________

Lp. Nazwa ruchomości                                                                         Ilość     Wartość szacunkowa    Cena wywołania
_____________________________________________________________________________________________________
1. UDZIAŁ 51/100 W POJEŹDZIE
MERCEDES-BENZ ACTROS 1844 LS,                                  1 [szt.]           76 500,00zł        57 375,00zł
ROK PROD.2011, POS61337,
VIN WDB9340621L583710
______________________________________________________________________________________________________

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić w kasie kancelarii lub na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Kaliszu
58 1020 2212 0000 5202 0333 1519