Właściwość

Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika na podstawie art. 8 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (art. 8 ust. i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o komornikach sądowych i egzekucji Dz.U. 2006 r. Nr 167, poz. 1191 ze zm.).

 

Zakres właściwości miejscowej dla egzekucji z nieruchomości Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim Marka Gila obejmuje obszar właściwości Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim tj.:

  • Gmina i Miasto Raszków
  • Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce
  • Gmina Ostrów Wlkp
  • Miasto Ostrów Wlkp
  • Gmina Sieroszewice
  • Gmina i Miasto Odolanów
  • Gmina Przygodzice
  • Gmina Sośnie