Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim Marek Gil

Funkcjonariusz publiczny, działający w Ostrowie Wielkopolskim, zajmuje się wykonywaniem rozstrzygnięć o roszczeniach cywilnych. Kancelaria Komornika Sądowego mieści się w centrum miasta. Działa od 15 lipca 2013 roku. Kontaktować można się mailowo, telefonicznie lub faxem, w wyznaczonych godzinach.

Obowiązki

Godziny pracy i obowiązki funkcjonariusza regulują przepisy prawne. Komornik sądowy przeprowadza realizacje orzeczeń organu wymiaru sprawiedliwości, do jego obowiązków należy:

  • egzekwowanie spłaty należności,
  • sporządzanie spisu faktycznego majątku,
  • ogłoszenia windykacyjne,
  • licytacje nieruchomości,
  • zabezpieczenia roszczeń.

Spłata zadłużenia

Wierzyciel możne wybrać osobę realizującą proces odzyskiwania należności z dowolnej części kraju. Wyjątkiem są sprawy licytacji nieruchomości, wtedy przydzielony jest funkcjonariusz z kancelarii rejonowej. Wnioski dla dłużnika i wnioski dla wierzyciela dostępne są w zakładce na stronie. Aby rozpocząć proces należy ogłosić windykację za pomocą formularza i skierować go do egzekutora.

Nowoczesność

Wykorzystanie dostępu do baz danych:

  • Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK),
  • OGNIVO (zapytania o rachunki bankowe dłużnika)
  • Dostęp do katastru nieruchomości online
  • Zapytania ZUS online

Co umożliwia uzyskiwanie informacji z w/w instytucji w ciągu 24 godzin. Kancelaria obsługuje wnioski złożone w e-Sądzie – EPU.

Dynamika

Indywidualne podejście do każdej sprawy działania w terenie na obszarze całego kraju. Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika. Prowadzenie egzekucji z nieruchomości możliwe jest w zakresie nieruchomości położonych na obszarze Sądu Rejonowego w Ostrowie Wlkp.