Kim jest i czym się zajmuje komornik sądowy?

To funkcjonariusz publiczny, który działa przy sądzie rejonowym, w kancelarii. Jego zadaniem jest prowadzenie windykacji. Na wniosek wierzyciela pobiera ustaloną, przez wymiar sprawiedliwości, kwotę pieniężną na spłatę długu.


Gdzie znajduje się kancelaria komornika sądowego?

Kancelaria znajduje się w sądzie, w którym funkcjonariusz urzęduje, lub w innym miejscu, w wyznaczonym rewirze.


Co może zająć funkcjonariusz?

Ma prawo sporządzić egzekucję nieruchomości, ruchomości oraz wynagrodzenia za pracę, świadczeń emerytalno-rentowych ZUS, rachunku bankowego i nadpłaty z rocznego rozliczenia PIT.


Jak wyglądają licytacje komornicze?

Licytację nieruchomości prowadzi funkcjonariusz, z rewirowej kancelarii, pod nadzorem sędziego. O terminie i miejscu aukcji informuje obwieszczenie. Ma ona charakter publiczny. Na początku podaje się najistotniejsze dane dotyczące nieruchomości.


Co nie może być przedmiotem aukcji?

Ogłoszeniom windykacyjnym nie podlegają:

  • zapasy żywności i opału,
  • pościel,
  • ubrania,
  • narzędzia niezbędne dłużnikowi do wykonywania pracy,
  • i inne.


Gdzie znajdują się ogłoszenia windykacyjne?

Licytacje komornicze nieruchomości są zgłaszane do Krajowej Rady Komorniczej lub znajdują się na stronach internetowych poszczególnych kancelarii. Ogłoszenia o licytacjach publikowane są w lokalnej gazecie, jak również w sądzie, w którym odbędzie się licytacja.


Gdzie znajdują się wnioski dla dłużnika?

Wnioski te umieszczone są na naszej stronie internetowej, w zakładce “Formularze”.


Gdzie znaleźć wnioski dla wierzyciela?

Wnioski dla wierzyciela, rozpoczynające postępowanie o spłatę należności, znajdują się w zakładce “Formularze”.


Od czego zaczyna się spłata zadłużenia?

Organ sprawiedliwości wydaje dłużnikowi nakaz zapłaty zadłużenia wierzycielowi. Na podstawie tego dokumentu egzekutor rejonowy podejmuje czynności w celu uzyskania należności.


Gdzie jeszcze mogą pojawiać się ogłoszenia windykacyjne?

Ogłoszenia windykacyjne o sprzedaży dóbr, w celu uzyskania pieniędzy na spłatę dla wierzyciela, pojawiają się na odpowiednich stronach internetowych.