Nieruchomości

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

LICYTACJA ODWOŁANA!!!

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim Marek Gil na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 15-01-2021r. o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą przy Sądowa 2, 63-400 Ostrów Wielkopolski, pokój 66, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości , położonej  przy ul. Bojanowskiego 40/20, 63-400 Ostrów Wlkp.,  dla której Sąd Rejonowy w Ostrowie Wlkp. V Wydział Ksiag Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KZ1W/00087639/9.

Suma oszacowania wynosi 32 502,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 24 376,50zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 250,20zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Oddział 1 w Kaliszu 58 1020 2212 0000 5202 0333 1519.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim Marek Gil na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-01-2021 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą przy Sądowa 2, 63-400 Ostrów Wielkopolski, pokój 66, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości ,  położonej przy ul. Bartosza 31A, 63-400 Ostrów Wlkp. , dla której Sąd Rejonowy w Ostrowie Wlkp. V Wydział Ksiag Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1W/00083071/1.

Suma oszacowania wynosi 386 541,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 289 905,75 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 38 654,10 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Oddział 1 w Kaliszu 58 1020 2212 0000 5202 0333 1519.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.