OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim Marek Gil na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02-07-2021 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą przy Sądowa 2, 63-400 Ostrów Wielkopolski, pokój 66, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  położonej 63-400 Ostrów Wlkp. , przy ul. Kościuszki 21C/15 ,  dla której Sąd Rejonowy w Ostrowie Wlkp. V Wydział Ksiag Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1W/00091663/7.

Suma oszacowania wynosi 2 448,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 836,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 244,80 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Oddział 1 w Kaliszu 58 1020 2212 0000 5202 0333 1519.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim Marek Gil na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02-07-2021 o godz. 13:15 w budynku Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą przy Sądowa 2, 63-400 Ostrów Wielkopolski, pokój 66, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Zakład Przetwórstwa Mięsnego STENDERA I JUSKOWIAK sp. z o.o. , położonej  63-440 Raszków ,Przybysławice 3G  dla której Sąd Rejonowy w Ostrowie Wlkp. V Wydział Ksiag Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KZ1W/00052218/8, KW KZ1W/00059685/1, KZ1W/00070418/2, KW KZ1W/00056390/5

Suma oszacowania wynosi 1 297 650,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 973 237,50 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 129 765,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Oddział 1 w Kaliszu 58 1020 2212 0000 5202 0333 1519.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.