Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim Marka Gila rozpoczęła działalność 15 lipca 2013 roku. Kancelaria jest w pełni zinformatyzowana. Korzystamy z zaawansowanego oprogramowania do zarządzania kancelarią komorniczą firmy Currenda – Komornik SQL.

Kancelaria dysponuje:

  • elektronicznym dostępem do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK)
  • elektronicznym dostępem do modułu poszukiwania rachunków bankowych OGNIVO
  • możliwością przyjmowania elektronicznych wniosków egzekucyjnych wraz z tytułami wydanymi w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU)
  • CBDKW – Centralna Baza Danych Ksiąg Wieczystych
  • PUE – Platforma Usług Elektronicznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  • elektronicznego zapytania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o płatnika składek (pracodawcę)

udogodnienia te pozwalają uzyskać informację z w/w. instytucji w ciągu 12 godzin

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim Marek Gil na zlecenie wierzyciela podejmuje czynności związane z poszukiwaniem majątku dłużnika na podstawie art. 800/1/ Kpc