Zgodnie z art. 8 Ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych

1. Komornik działa na obszarze swojego rewiru, z uwzględnieniem art. 10.

2. Rewirem jest obszar właściwości sądu rejonowego, przy którym działa komornik.

Zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych
1. W sprawach, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2, wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, z wyjątkiem spraw:

 • o egzekucję z nieruchomości;
 • o wydanie nieruchomości;
 • o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;
 • o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy;
 • w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

2. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru.

3. Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji pisemne oświadczenie, że korzysta z prawa wyboru komornika.

 

Zakres właściwości miejscowej dla egzekucji z nieruchomości Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim Marka Gila obejmuje obszar właściwości Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim tj.:

 • Gmina i Miasto Raszków
 • Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce
 • Gmina Ostrów Wlkp
 • Miasto Ostrów Wlkp
 • Gmina Sieroszewice
 • Gmina i Miasto Odolanów
 • Gmina Przygodzice
 • Gmina Sośnie